• Garford precíziós kultivátorok,  Garford Robocrop sorközművelő kultivátor

    Garford Robocrop precíziós sorközművelő kultivátorok

    A  Robocrop  rendszer nagy  munkasebességnél  is pontosan  vezeti  a  sorközművelő  gépet. A gép előtt lévő növényállományt figyeli a videokamera. A számítógép feldolgozza a képeket és nagy koncentrációban,  sorokban megjelenő zöld pixeleket keres. A  Robocrop  kamerája  megközelítően  1,5  négyzetméter területen  elhelyeztedő  sorokat  képes  követni A nagy felületen és több sorban elhelyezkedő növények elemzésének eredményeképpen kitűnő sorvezetési középértékeket kapunk. A Robocrop összehasonlítja az elemzett képet az előre beprogramozott sortávolságú mintával.  A feldolgozott információ alapján, a hidraulikus vezérlőrendszer segítségével, a munkaeszközt pontosan a növényi sorok fölé állítja.  A programozott mintán alapuló technológia nagyon megbízhatóan működik még gyomos területen is.  A  Robocrop  rendszer  alkotórészei ■ Robocrop  monitor ■ Hidraulikus  sorvezérlő  berendezés  ■Kamerarendszer  ■ Sebességszenzor  ■ Munkahelyzet  szenzor Erőgép szükséglet: ■ Szabályozható hidraulika  rendszer  ■ 12V  -os  csatlakozó   ■ Kat.  2  vagy  3,  hárompont  függesztés A Robocrop rendszer használatának előnyei ■ A  kamera  nagy  látószöge  pontos  sorvezetést biztosít  még  gyenge  állomány  esetében  is   ■ A  Robocrop  pontos  vezérlést  végez  többféle  szántóföldi  és  kertészeti  kultúrában  ■ A  Robocrop  színkövető  intelligenciával rendelkezik,  minimálisra  csökkentve  az  erős napfény  és  az  árnyék  zavaró  hatását  ■ A  Robocrop  nagyon  pontos  még  nagy munkasebességnél  is  ■ A  többsoros  követés  miatt  a  Robocrop  pontosan működik  gyomosabb  körülmények  között  is.  A rendszer  biztonságosan  üzemel  ameddig  a kultúrnövény  tömege  meghaladja  a  tenyészterületen  található  gyomok  tömegét.   ■ A  Robocrop  segítségével  nagyméretű kultivátorok  működtetése  is  lehetővé  válik,  a művelés  biztonságosságának  megőrzése  mellett  ■ A  kisebb  méretű  sorközművelők  frontfüggesztés segítségével  üzemeltethetőek  ■ Csökkenti  a  gyomok  kompetitív  hatását   ■ Csökkenti  a  vegyszerfelhasználást   ■ A  biztonságos  üzemeltetés  záloga  a  a  kamera képernyőjén  látható  kultúrnövény  tenyészterületi  dominanciája.  A  működés feltétele,  hogy  kultúrnövény  tömege  nagyobb  legyen  mint  a  gyomnövényé.  A  kultúra  színe zöld  növény  esetében  közelítsen  az  540nm-es  hullámhosszhoz,  vörös  növények  esetében  pedig  a  620nm  hullámhosszhoz közelítsen

  • Garford InRow tő- és sorközművelő kultivátor,  Garford precíziós kultivátorok

    Garford Robocrop InRow tő- és sorközművelő kultivátor

      Áttekintés: A Robocrop InRow technológiájának alapja a már többszörösen bizonyított Robocrop precíziós sorvezérlő technológia. A Robocrop InRow is digitális videokamerát használ a művelőeszköz előtti növényállomány rögzítésére. A rendszer a képek elemzése során a növényi egyedek pozícióját rögzíti. Ezt az információt használja a berendezés az oldalirányú sorkövetésre, valamit a tőközművelő rotorok egyedi szinkronizálására. A Robocrop számítógépe folyamatosan változtatja a rotorok sebességét a tőtávolság változásának függvényében. Robocrop és InRow rotorok: A sorkövetés 10 mm-es pontosságát a kormányzott fémkerekek biztosítják. Az InRow rotorok precíz munkamélységét a sorközművelő kocsira szerelt paralelogramma szerkezet biztosítja. Mechanikai tervezés: az InRow tőközművelő különleges formájú, saját tengelye körül forgó művelőtárcsát használ a tövek közötti sekély művelésre (jellemzően 10-től…