• Garford precíziós kultivátorok,  Garford Robocrop sorközművelő kultivátor

  Garford Robocrop precíziós sorközművelő kultivátorok

  A  Robocrop  rendszer nagy  munkasebességnél  is pontosan  vezeti  a  sorközművelő  gépet.

  rc1

  A gép előtt lévő növényállományt figyeli a videokamera. A számítógép feldolgozza a képeket és nagy koncentrációban,  sorokban megjelenő zöld pixeleket keres.

  rc2

  A  Robocrop  kamerája  megközelítően  1,5  négyzetméter területen  elhelyeztedő  sorokat  képes  követni

  A nagy felületen és több sorban elhelyezkedő növények elemzésének eredményeképpen kitűnő sorvezetési középértékeket kapunk. A Robocrop összehasonlítja az elemzett képet az előre beprogramozott sortávolságú mintával. 

  A feldolgozott információ alapján, a hidraulikus vezérlőrendszer segítségével, a munkaeszközt pontosan a növényi sorok fölé állítja. 

  A programozott mintán alapuló technológia nagyon megbízhatóan működik még gyomos területen is. 

  A  Robocrop  rendszer  alkotórészei

  Robocrop  monitor

  rc3

  rc5

  Hidraulikus  sorvezérlő  berendezés 

  rc8

  Kamerarendszer 

  Sebességszenzor 

  Munkahelyzet  szenzor

  Erőgép szükséglet:

  Szabályozható hidraulika  rendszer 

  12V  -os  csatlakozó  

  Kat.  2  vagy  3,  hárompont  függesztés

  A Robocrop rendszer használatának előnyei

  A  kamera  nagy  látószöge  pontos  sorvezetést biztosít  még  gyenge  állomány  esetében  is  

  A  Robocrop  pontos  vezérlést  végez  többféle  szántóföldi  és  kertészeti  kultúrában 

  A  Robocrop  színkövető  intelligenciával rendelkezik,  minimálisra  csökkentve  az  erős napfény  és  az  árnyék  zavaró  hatását 

  A  Robocrop  nagyon  pontos  még  nagy munkasebességnél  is 

  A  többsoros  követés  miatt  a  Robocrop  pontosan működik  gyomosabb  körülmények  között  is.  A rendszer  biztonságosan  üzemel  ameddig  a kultúrnövény  tömege  meghaladja  a  tenyészterületen  található  gyomok  tömegét.  

  A  Robocrop  segítségével  nagyméretű kultivátorok  működtetése  is  lehetővé  válik,  a művelés  biztonságosságának  megőrzése  mellett 

  rc11

  A  kisebb  méretű  sorközművelők  frontfüggesztés segítségével  üzemeltethetőek 

  Csökkenti  a  gyomok  kompetitív  hatását  

  Csökkenti  a  vegyszerfelhasználást  

  A  biztonságos  üzemeltetés  záloga  a  a  kamera képernyőjén  látható  kultúrnövény  tenyészterületi  dominanciája.  A  működés feltétele,  hogy  kultúrnövény  tömege  nagyobb  legyen  mint  a  gyomnövényé.  A  kultúra  színe zöld  növény  esetében  közelítsen  az  540nm-es  hullámhosszhoz,  vörös  növények  esetében 
  pedig  a  620nm  hullámhosszhoz közelítsen